×Per 1 juli 2022 zijn Zorggroep Reinalda en Kennemerhart gefuseerd en gaan wij samen verder onder de naam Kennemerhart.
De komende periode werken wij aan de samenvoeging van de organisaties waar de website een onderdeel van is. Tot die tijd is de website van Zorggroep Reinalda nog van kracht.

Reinalda Magazine

Reinalda Magazine is het blad voor bewoners, vrijwilligers, medewerkers, leerlingen, stagiares en familieleden. Kortom, voor iedereen die betrokken is bij Zorggroep Reinalda. Onze persoonlijke verhalen leest u drie keer per jaar in Reinalda Magazine.

Klik op de cover om het magazine te downloaden:

Reinalda Magazine #1

Reinalda Magazine #2

Reinalda Magazine #3

Reinalda Magazine #4

Reinalda Magazine #5

Reinalda Magazine #6

Reinalda Magazine #7

Reinalda Magazine #8

Reinalda Magazine #9