×Per 1 juli 2022 zijn Zorggroep Reinalda en Kennemerhart gefuseerd en gaan wij samen verder onder de naam Kennemerhart.
De komende periode werken wij aan de samenvoeging van de organisaties waar de website een onderdeel van is. Tot die tijd is de website van Zorggroep Reinalda nog van kracht.

Privacyverklaring

Zorggroep Reinalda hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. Dit hebben wij vastgelegd in ons Privacy- en Informatiebeveiligingsbeleid. In het Privacyreglement kunt u nalezen hoe wij dit uitvoeren.