×Per 1 juli 2022 zijn Zorggroep Reinalda en Kennemerhart gefuseerd en gaan wij samen verder onder de naam Kennemerhart.
De komende periode werken wij aan de samenvoeging van de organisaties waar de website een onderdeel van is. Tot die tijd is de website van Zorggroep Reinalda nog van kracht.

Organisatie

Zorggroep Reinalda heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Deze handelen volgens de Governancecode Zorg, voor goed bestuur binnen de zorg.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de algehele en dagelijkse leiding van de organisatie. De Raad van Bestuur wordt gevormd door Mw. Dr. C.C. (Carolien) Koning.

Foto Mw. Dr. C.C. (Carolien) Koning

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de wijze van besturen. De Raad van Toezicht bestaat vijf leden.

  • De heer M. Colthoff, MBA (lid auditcommissie)
  • De heer Drs. B.J.M. Deitmers, MBA (voorzitter en lid renumeratiecommissie)
  • De heer J. Nieuwenburg (vicevoorzitter, voorzitter kwaliteitscommissie en lid renumeratiecommissie)
  • Mevrouw A. Schaaij (lid kwaliteitscommissie)
  • De heer Drs. A.C.P. Tilro (voorzitter auditcommissie)

Meer weten over onze organisatiestructuur?
Bekijk ons organogram.

Bedankt!

Mede dankzij de ondersteuning van het ESF werken wij aan duurzame inzetbaarheid.