×Per 1 juli 2022 zijn Zorggroep Reinalda en Kennemerhart gefuseerd en gaan wij samen verder onder de naam Kennemerhart.
De komende periode werken wij aan de samenvoeging van de organisaties waar de website een onderdeel van is. Tot die tijd is de website van Zorggroep Reinalda nog van kracht.

Samenwerking Woonzorg Nederland en Zorggroep Reinalda opnieuw beklonken

23 januari 2020

Onlangs tekenden onze bestuurder Carolien Koning en bestuursvoorzitter Cees van Boven van Woonzorg Nederland een nieuw huurcontract om de komende 20 jaar weer goede zorg te kunnen blijven leveren in het Reinaldahuis in Haarlem. Met deze handtekening is de samenwerking tussen de beide partijen opnieuw beklonken.

Wij bieden al bijna 60 jaar liefdevolle en persoonsgerichte zorg aan ouderen in Haarlem. We ondersteunen ouderen graag om zo zelfstandig mogelijk een aangenaam en betekenisvol leven te leiden. Ouderen kunnen bij ons terecht voor onder meer zorg aan huis, ontmoeting, dagbesteding, recreatieve activiteiten, revalidatie, herstel en palliatieve zorg.