Uitbreiding van logeerplekken in Zuid-Kennemerland

19 mei 2022 - Om te voorkomen dat mantelzorgers langdurig veel van zichzelf vragen en overbelast raken, is het verstandig dat ze af en toe op adem komen. Samen met zorgaanbieders Sint Jacob, Kennemerhart en Zorgbalans bieden wij daarom respijtzorg in de vorm van logeerzorg aan mensen die niet zelfstandig thuis kunnen blijven als de mantelzorger om welke reden dan ook tijdelijk niet beschikbaar is.

Reinalda Magazine #13 is uit!

12 april 2022 - Zorggroep Reinalda is een kleurrijke organisatie met mooie, diverse bewoners en medewerkers. Zorggroep Reinalda is ontstaan vanuit het humanistische gedachtegoed. Dat houdt in dat iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. Waar je ook van de wereld vandaan komt. Dat geldt voor bewoners, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en zeker ook voor onze medewerkers. Wat ieders achtergronden en voorkeuren ook zijn, iedereen is welkom. Lees hun bijzondere verhalen in deze uitgave van het Reinalda Magazine.

Open Avond: Kom ook werken bij Zorggroep Reinalda!

13 maart 2022 - Overweeg je om (weer) in de zorg te gaan werken? Wil je als leerling aan de slag? Of zoek je een vakantiebaan in de zorg? Maar zou je daar graag eerst over sparren met ervaren zorgmedewerkers en zorgleerlingen? Kom dan dinsdag 15 maart van 17 tot 20.30 uur (zonder afspraak!) langs bij de open avond van Zorggroep Reinalda tijdens de ‘Ontdek de Zorg’-week. Kan je deze avond niet? Maak dan een andere afspraak voor een oriënterend gesprek via vacatures@zorggroepreinalda.nl.

Veel animo voor informatiemiddag vernieuwing Beatrixplein

12 maart 2022 - Het was een drukbezochte informatiemiddag over de toekomstige vernieuwing van het Beatrixplein, zaterdag 12 maart jongstleden. Hierbij waren er diverse activiteiten buiten op de Dreef en het Beatrixplein en presentaties binnen in het Reinaldahuis.

Kwaliteitsverslag 2021 en kwaliteitsplan 2022

3 maart 2022 - Wat hebben we bereikt en welke plannen hebben we voor komend jaar? In ons recent gepubliceerde Kwaliteitsverslag 2021 en het kwaliteitsplan 2022 blikken we terug en kijken we vooruit. Ook spreken we onze waardering uit voor de enorme inzet van onze medewerkers onder uitdagende omstandigheden!

Xaviënna (14) was één dag ‘de baas’ van Zorggroep Reinalda

27 januari 2022 - De veertienjarige Xaviënna, leerling van Haemstede Barger Mavo, heeft voor één dag de plaats van Carolien Koning overgenomen als bestuurder van Zorggroep Reinalda. Want geen betere manier om jongeren te inspireren het beste uit zichzelf te halen, dan door ze een dag de touwtjes in handen te geven.

Natuurlijk zijn al onze zorgmedewerkers een beter salaris waard

13 januari 2022 - Waarschijnlijk heeft u gelezen over de discussie die gaande is over de salariëring in de zorg. Als bestuurders van ouderenzorgorganisaties Zorgbalans, Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, ViVa! Zorggroep en Sint Jacob gunnen wij natuurlijk alle (zorg)medewerkers per direct een schaal hoger, maar de wijze waarop Buurtzorg handelt is volgens ons niet de oplossing van een veel groter vraagstuk.

Kennemerhart en Zorggroep Reinalda bereiken akkoord over fusie

13 december 2021 - Op basis van het interne fusieonderzoek besluiten Zorggroep Reinalda en Kennemerhart te gaan fuseren. De Raden van Toezicht steunen dit besluit. Vanaf januari start het externe traject voor het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM. Als ook dat leidt tot akkoord zal de fusie begin juli 2022 een feit zijn.

Reinalda Magazine #12 is uit!

12 november 2021 - Zorggroep Reinalda is een kleurrijke organisatie met mooie, diverse bewoners en medewerkers. Zorggroep Reinalda is ontstaan vanuit het humanistische gedachtegoed. Dat houdt in dat iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn. Waar je ook van de wereld vandaan komt. Dat geldt voor bewoners, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en zeker ook voor onze medewerkers. Wat ieders achtergronden en voorkeuren ook zijn, iedereen is welkom. In dit kleurrijke thema van het Reinalda Magazine zie je dat goed terug.

Startsein griepprik zorgorganisaties Kennemerland

26 oktober 2021 - De bestuurders van het Spaarne Gasthuis, Kennemerhart, Sint Jacob, ViVa! Zorggroep, Zorgbalans, Zorggroep Reinalda en De ZorgSpecialist hebben binnen hun organisaties het startsein gegeven voor het halen van de griepprik in de regio Kennemerland. Hiermee hopen zij een voorbeeld te zijn voor alle collega’s in de zorg en de griepvaccinatiegraad in de regio te verhogen. De Gezondheidsraad adviseert al sinds 2007 niet alleen cliënten, maar ook zorgmedewerkers te vaccineren.