×Per 1 juli 2022 zijn Zorggroep Reinalda en Kennemerhart gefuseerd en gaan wij samen verder onder de naam Kennemerhart.
De komende periode werken wij aan de samenvoeging van de organisaties waar de website een onderdeel van is. Tot die tijd is de website van Zorggroep Reinalda nog van kracht.

Kort verblijf met zorg

Bij ons bent u in goede handen

Uw eigen huis, dat is en blijft het fijnst. Maar soms is het even niet mogelijk om thuis te verblijven. Bijvoorbeeld als u na een operatie of ziekte moet revalideren of herstellen. In dat geval kunt u terecht in het Reinaldahuis. Wij bieden u hier een tijdelijke plek, waar u prettig en veilig kunt verblijven en aansterken.

Ook kunt u in het Reinaldahuis logeren, als het om een andere reden thuis even niet gaat. Bijvoorbeeld als uw mantelzorger tijdelijk niet voor u kan zorgen. Dan doen wij dat, met alle liefde. Dat doen wij ook als u in uw laatste levensfase palliatieve zorg nodig heeft.