×Per 1 juli 2022 zijn Zorggroep Reinalda en Kennemerhart gefuseerd en gaan wij samen verder onder de naam Kennemerhart.
De komende periode werken wij aan de samenvoeging van de organisaties waar de website een onderdeel van is. Tot die tijd is de website van Zorggroep Reinalda nog van kracht.

Klachten & complimenten

Hoe is uw ervaring met Zorggroep Reinalda? Wij horen het graag, ook als u een klacht heeft. Dat helpt ons om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren.

Samen een oplossing zoeken

Heeft u een klacht, bijvoorbeeld over een medewerker? Probeer dan eerst samen in gesprek te gaan. Ook kunt u de leidinggevende benaderen. In veel gevallen leidt dit al tot een oplossing. Bijvoorbeeld als er sprake is van onduidelijkheid of een misverstand.

Klachtenfunctionaris

Wilt of kunt u de klacht niet bespreken met de medewerker? Of leidde het gesprek niet tot een oplossing? Dan kunt u de klachtenfunctionaris benaderen. Deze vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat samen met u op zoek naar een oplossing.

Formele klacht

Bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u de klacht formeel indienen voor een uitspraak. Dit kan bij de Raad van Bestuur. De klachtenfunctionaris Annemarieke Hoogland zorgt ervoor dat uw klacht op de juiste plaats terechtkomt. Ook kan de klachtenfunctionaris u helpen met eventuele vervolgstappen, mocht dat nodig zijn.

Contact

Wilt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris? Dat kan op verschillende manieren.

 • Per e-mail: via klachtenfunctionaris@zorggroepreinalda.nl
 • Telefonisch: 06-22685590
 • Per post: Klachtenfunctionaris Zorggroep Reinalda, Postbus 1628, 2003 BR Haarlem
 • De klachtenfunctionaris heeft ook een eigen brievenbus in het atrium van het Reinaldahuis, tegenover de dubbele liften
 • Spreekuur: iedere donderdag van 10.00 – 11.30 uur in het Atrium

U kunt ons klachtenreglement hier vinden.

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning, en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd). 

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

 • luisteren naar uw verhaal
 • helpen uw vraag of klacht te verhelderen & verwijzen zo nodig door
 • informatie en uitleg geven over uw rechten binnen de Wzd
 • ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht
 • ondersteuning bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

Cynthia Klaasing
06-40385306
c.klaasing@zorgstemvertrouwenspersonen.nl

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd zal de locaties en groepen met enige regelmaat bezoeken.

Complimenten?

Bent u tevreden over onze zorgverlening? Of wilt u een compliment geven aan een van onze medewerkers? Wij horen het graag! U kunt uw compliment op verschillende manieren delen.

 • Per e-mail: info@zorggroepreinalda.nl
 • Per telefoon: 023 – 543 40 00
 • Per post: Zorggroep Reinalda, Leonard Springerlaan 1, 2033 TA Haarlem

Uw ervaring met Zorggroep Reinalda kunt u ook delen via zorgkaartnederland.nl. Wij stellen het op prijs als u daar een korte waardering wilt achterlaten:

Deel uw ervaring