×Per 1 juli 2022 zijn Zorggroep Reinalda en Kennemerhart gefuseerd en gaan wij samen verder onder de naam Kennemerhart.
De komende periode werken wij aan de samenvoeging van de organisaties waar de website een onderdeel van is. Tot die tijd is de website van Zorggroep Reinalda nog van kracht.

Activiteiten

Aan de volgende activiteiten kunt u de komende tijd deelnemen:

Download overzicht als PDF
Er staan momenteel geen activiteiten gepland.

Inloopactiviteiten

Naast bovenstaande activiteiten hebben wij ook inloopactiviteiten speciaal voor alle wijkbewoners.